Translate to...

કોરોના વેક્સિન પર અમેરિકામાં સ્ટડી:ફાઇઝર અને મોડર્નાની વેક્સિન પહેલા ડોઝ પછી 80% અસરકારક, બીજા ડોઝ પછી સંક્રમણનું રિસ્ક 90% ઓછું

કોરોના વેક્સિન પર અમેરિકામાં સ્ટડી:ફાઇઝર અને મોડર્નાની વેક્સિન પહેલા ડોઝ પછી 80% અસરકારક, બીજા ડોઝ પછી સંક્રમણનું રિસ્ક 90% ઓછું
અમેરિકામાં 4000 એવા લોકો, જેમને વેક્સિન આપવામાં આવી છે તેમના પર રિસર્ચ કરાયું