Translate to...

કોકેન બેઅર:30 કિલો ડ્રગ્સ ખાઈ જનારા રીંછ પર બનશે ફિલ્મ, 36 વર્ષ પહેલાં ભૂલથી કોકેન ખાઈ ગયો હતો

કોકેન બેઅર:30 કિલો ડ્રગ્સ ખાઈ જનારા રીંછ પર બનશે ફિલ્મ, 36 વર્ષ પહેલાં ભૂલથી કોકેન ખાઈ ગયો હતો

રીંછ આટલું કોકેન લીધા પછી પણ થોડા દિવસો સુધી જીવતું રહ્યું હતું