Translate to...

‘ઈન્ડિયન્સ’ ઘરે આનંદ ભયો:અમેરિકન સંસદમાં ‘ડ્રીમર્સ એક્ટ’નો ખરડો પસાર, 5 લાખથી વધુ ભારતીયોને ફાયદો; બાઇડેનની સહી સાથે જ કાયદાનું રૂપ લેશે

‘ઈન્ડિયન્સ’ ઘરે આનંદ ભયો:અમેરિકન સંસદમાં ‘ડ્રીમર્સ એક્ટ’નો ખરડો પસાર, 5 લાખથી વધુ ભારતીયોને ફાયદો; બાઇડેનની સહી સાથે જ કાયદાનું રૂપ લેશે
રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડેનનું ઇમિગ્રેશન એજન્ડાની દિશામાં પહેલું પગલું