Translate to...

શહેરમાં નવા 18 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ઉમેરાયા, 11 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા

શહેરમાં નવા 18 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોન ઉમેરાયા, 11 વિસ્તારને માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા
અમદાવાદમાં કોરોનાના સંક્રમણને રોકવા આજે શહેરમાં નવા 18 વિસ્તાર માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે 11 માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટ વિસ્તારોને દૂર કરવામાં આવ્યા છે. નવા ઉમેરાયેલા માઇક્રો કન્ટેનમેન્ટમાં શહેરના દક્ષિણ ઝોનના 6 વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ઉત્તર-પૂર્વ ઝોનમાં 3, પૂર્વ ઝોનમાં 3, ઉત્તર ઝોનમાં 1, પશ્ચિમ ઝોનમાં 2, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોનમાં 2, મધ્ય ઝોનમાં 1 વિસ્તારનો સમાવેશ થાય છે.18 new micro containment zones added in Ahmedabad city, 11 areas freed from micro containment zones