રાજ્યમાં 24થી 28 નવેમ્બર દરમિયાન હવામાનમાં આવશે મોટા ફેરફાર

25 અને 26 નવેમ્બરે ભારે વરસાદની સંભાવના દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની સંભાવનારાજ્યમાં એક તરફ ઠંડીનો અનુભવ વધી રહ્યો છે. ત્યારે તેની સાથે જ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોની સ્થિતિ અંગે આગાહી કરતાં જણાવ્યું કે,રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. જેમાં 24 થી 28 નવેમ્બર સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે. આ અંગે હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે, 25 અને 26 નવેમ્બરે ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. આ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની પણ સંભાવના રહેલી છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની આગાહી રહેલી છે. જેની સાથે જ રાજ્યના દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, ભરૂચ, આણંદ તેમજ વડોદરામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમજ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર અને નર્મદામાં આગાહી કરી છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ,સુરેન્દ્રનગર,બોટાદ માં પણ વરસાદની આગાહી કરી છે. તો ભાવનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી,ગીર સોમનાથમાં પણ સામાન્યથી લઈ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં પૂર્વીય પવનોથી આવતા ભેજના કારણે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમજ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સક્રિય થતાં વરસાદના કારણે ખેડૂતોને પણ ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. જેની સાથે જ રાજ્યમાં 25 નવેમ્બર બાદ ઠંડીનો ચમકારો પણ વધારો થઈ શકે છે. જેની સાથે જ વરસાદના કારણે ખેડૂતોને પણ પરેશાની થઈ શકે છે. તેમજ ઠંડીનો પારો વધી શકે છે. 

રાજ્યમાં 24થી 28 નવેમ્બર દરમિયાન હવામાનમાં આવશે મોટા ફેરફાર
  • 25 અને 26 નવેમ્બરે ભારે વરસાદની સંભાવના
  • દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી
  • રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના

રાજ્યમાં એક તરફ ઠંડીનો અનુભવ વધી રહ્યો છે. ત્યારે તેની સાથે જ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોની સ્થિતિ અંગે આગાહી કરતાં જણાવ્યું કે,રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. જેમાં 24 થી 28 નવેમ્બર સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે.

આ અંગે હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે, 25 અને 26 નવેમ્બરે ભારે વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. આ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની પણ સંભાવના રહેલી છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદની આગાહી રહેલી છે.

જેની સાથે જ રાજ્યના દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, ભરૂચ, આણંદ તેમજ વડોદરામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તેમજ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટા ઉદેપુર અને નર્મદામાં આગાહી કરી છે.

જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ,સુરેન્દ્રનગર,બોટાદ માં પણ વરસાદની આગાહી કરી છે. તો ભાવનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી,ગીર સોમનાથમાં પણ સામાન્યથી લઈ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં પૂર્વીય પવનોથી આવતા ભેજના કારણે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

તેમજ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સક્રિય થતાં વરસાદના કારણે ખેડૂતોને પણ ભારે નુકસાન થઈ શકે છે. જેની સાથે જ રાજ્યમાં 25 નવેમ્બર બાદ ઠંડીનો ચમકારો પણ વધારો થઈ શકે છે. જેની સાથે જ વરસાદના કારણે ખેડૂતોને પણ પરેશાની થઈ શકે છે. તેમજ ઠંડીનો પારો વધી શકે છે.